Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ

Δοξαστικὸν τῶν Αἴνων

Ἦχος πλ. β’.

Μεθ᾽ ἡμέρας ὀκτώ...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
[ 3΄ 18΄΄]

 

ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ]