Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ

Δοξαστικόν. (Τὸ Β´ Ἑωθινόν). Ἦχος β´.

Μετὰ μύρων προσελθούσαις...

Ψάλλει ὁ ἀείμνηστος Πρωτοψάλτης Γεώργιος Καρακάσης.
[ 3΄ 00΄΄]

 

ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ]