Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

Δοξαστικόν. Ἦχος πλ. α´.

Ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσολυμα...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
[ 5΄ 40΄΄]

 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ

Δοξαστικόν. Ἦχος πλ. δ´.

Κύριε τὸν παράλυτον...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
[ 3΄ 17΄΄]

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως...», ἀντὶ τοῦ «Ἄξιόν ἐστι...» λέγομεν·

Θεοτοκίον ἐκ τῆς θ´ ᾨδῆς. Ἦχος α´.

Ὁ Ἄγγελος ἐβόα...

Συμφώνως Παρθένε...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
Ἅγιος Δημήτριος Ἀμπελοκήπων, 1972.
[ 1΄ 32΄΄]

 

ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ]