Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ

Δοξαστικόν.Ἦχος πλ. β´.

Ἡ πηγὴ τῆς ζωαρχίας...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
[ 3΄ 59΄΄]

 

ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ]