Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ

Δοξαστικόν.Ἦχος πλ. δ´.

Τίς λαλήσει τὰς δυναστείας σου...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
[ 3΄ 52΄΄]

 

ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ]