Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α´ Οἰκ. Συνόδου

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

Ἑσπέρια

Ἦχος πλ. β´.

Ἐκ γαστρός...

Κρημνῷ περιπίπτει...

Ψάλλει ὁ ἀείμνηστος Ἄρχων Πρωτoψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Βασίλειος Νικολαΐδης καὶ μέλη τῆς Χορῳδίας τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Κων/πόλεως.
[ 3΄ 06΄΄]

 

Δοξαστικόν. Ἦχος πλ. β´.

Τὰς μυστικὰς σήμερον τοῦ Πνεύματος...

Ψάλλει ὁ ἀείμνηστος Ἄρχων Πρωτoψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Βασίλειος Νικολαΐδης καὶ μέλη τῆς Χορῳδίας τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Κων/πόλεως.
[ 3΄ 32΄΄]

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Στιχηρὰ τῶν Αἴνων

Ἦχος πλ. β´.

Ὅλην συγκροτήσαντες...

Ὅλην εἰσδεξάμενοι...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
[ 2΄ 15΄΄]

 

Ἦχος πλ. β´.

Ὅλην εἰσδεξάμενοι...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Λεωνίδας Ἀστέρης.
[ 1΄ 08΄΄]

 

Δοξαστικόν τῶν Αἴνων

Ἦχος πλ. δ´.

Τῶν Ἁγίων Πατέρων ὁ χορός...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Κωνσταντῖνος Πρίγγος.
[ 6΄ 40΄΄]

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
[ 7΄ 07΄΄]

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Λεωνίδας Ἀστέρης.
[ 8΄ 57΄΄]

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Βασίλειος Ἐμμανουηλίδης.
[ 7΄ 57΄΄]

 

ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ]