ΑΡΧΩΝ  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ  ΤΗΣ  Μ. του Χ. Ε.

- Εις το όρος τοις Μαθηταίς...                   [  4΄ 16΄΄]   
Α΄ Εωθινόν εις ήχον α΄. 
- Όρθρος ην βαθύς...                        [  4΄ 07΄΄]   
  Δ΄ Εωθινόν, εις ήχον δ΄.   
- Τα της Μαρίας δάκρυα...                      [  3΄ 47΄΄]
 Η΄ Εωθινόν, εις ήχον πλ. δ΄.
Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα