ΑΡΧΩΝ  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ  ΤΗΣ  Μ. του Χ. Ε.

- Κύριε εκέκραξα... Συγκαταβαίνων...  [  5΄  35΄΄]
Κεκραγάριον - Εσπέρια Περιτομής εις ήχον πλ. δ΄

- Ιεραρχίας στολαίς ηγλαϊσμένος...          [  1΄  10΄΄]
Εσπέριον Αγίου Βασιλείου εις ήχον δ΄

- Σοφίας εραστής γενόμενος...                [  4΄ 26΄΄]
Δοξαστικόν του εσπερινού του Αγίου Βασιλείου εις ήχον πλ. δ΄.

- Ω θεία και ιερά του Χριστού...              [  1΄  19΄΄]
Στιχηρόν των Αποστίχων της Εορτής εις ήχον α΄

- Και νυν... Ουκ επησχύνθη...                 [  2΄  01΄΄]
Εις το Και νυν... των Αποστίχων της Εορτής
εις ήχον πλ. δ΄

- Εις πάσαν τήν γην...                            [  0΄ 46΄΄]
Απολυτίκιον του Μεγάλου Βασιλείου εις ήχον α΄.
Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός Αγίου Γεωργίου - ΦΑΝΑΡΙΟΝ - 1959
 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

 

Επιστροφή στα Περιεχόμενα