- Την υψηλόφρονα γνώμην... [ 4΄ 03΄΄]
Δοξαστικόν των αίνων Κυρ. της Σταυροπροσκυνήσεως, εις ήχον πλ. δ΄.
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας - 1970.

Αρχική Σελίς

ΑΡΧΙΚΗ ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ] ΚΕΙΜΕΝΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ]

Contents