ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΣΤΕΡΗΣ - ΑΡΧΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΤΗΣ Μ.τ.Χ.Ε.

   

ΑΡΧΩΝ  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ  της  Μ. τ. Χ. Ε.- Οι τα Χερουβίμ μυστικώς...                 [  14΄ 27΄΄]
εις ήχον α
΄.

Κυρ. της Ορθοδοξίας - 20.3.2005- ΦΑΝΑΡΙΟΝ

 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

 

Επιστροφή στα Περιεχόμενα