ΑΡΧΩΝ  ΔΟΜΕΣΤΙΚΟΣ ΤΗΣ Μ. τ. Χ. Ε.

Ο Άρχων διδάσκαλος και χοράρχης του Συλλόγου κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

Δημοσθένης Παϊκόπουλος γεννήθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη στὶς 7/10/1929.  Ἄρχισε νὰ ψάλλῃ σὲ ἡλικία 4 ἐτῶν μὲ τὴν βοήθεια  τοῦ πατέρα του, ἱερέως Κωνσταντίνου Παϊκόπουλου, ὁ ὁποῖος  τοῦ ἔδωσε  καὶ τὰ πρῶτα βήματα στὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ῥωμαίικη (Βυζαντινή) Μουσική.  

Τὸ 1939 πηγαίνει ὡς κανονάρχης στὸν Πατριαρχικὸ Ναὸ κοντὰ στοὺς Κωνσταντῖνο Πρίγγο καὶ Θρασύβουλο Στανίτσα ἀπὸ τοὺς ὁποίους καὶ διδάσκεται τὴν Βυζαντινὴ μουσικὴ στὴν Πατριαρχικὴ Βυζαντινὴ Σχολή.

Τὸ 1946 ἀναλαμβάνει ὡς δομέστικος στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Εὐφημίας Χαλκηδόνος δίπλα στὸν Πρωτοψάλτη τοῦ Ναοῦ κ. Γεώργιον Καρακάση ὁ ὁποῖος παράλληλα μὲ πολὺ ζῆλο τοῦ διδάσκει τὸν πλοῦτο τῶν ὕμνων τῆς Ἐκκλησίας μας.

πὸ τὸ 1950 καὶ ἔπειτα ψάλλει συνεχῶς ὡς :

A´  Ἱεροψάλτης στὸν Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Τόπκαπου.
Α´ Δομέστικος στὸν Ἱ. Ν. Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου δίπλα στὸν  Πρωτοψάλτη κ. Δημήτρη Μαγούρη.
Α´ Δομέστικος στὸν Ἱ. Ν. Παναγίας Σταυροδρομίου δίπλα στὸν Πρωτοψάλτη κ. Σταῦρο Μακρίδη.
Α´ Ἱεροψάλτης στὸν Ἱ. Ν. Προφήτου Ἠλιοῦ Χρυσουπόλεως. 

ν συνεχείᾳ καλεῖται ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Ἀθηναγόρα να ἀναλάβῃ τὴν θέση τοῦ Β´ Δομεστίκου στὸν Πατριαρχικὸ Ναό, δίπλα στὸν Λαμπαδάριο Θρασύβουλο Στανίτσα (περίοδος 1958-1962).

Τὸ 1962 διορίζεται Α´ Ἱεροψάλτης στὸν Ἱ. Ναὸ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μεγάλου Ῥεύματος καὶ ψάλλει μέχρι τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1964 ὁπότε καὶ ἀπελαύνεται ἀπὸ τὶς Τουρκικὲς Ἀρχὲς ὡς Ἕλλην ὑπήκοος.

πὸ τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1964 μέχρι σήμερα εἶναι ἐγκατεστημένος μόνιμα στὴν Ἀθῆνα. Στὸ διάστημα αὐτὸ ἔψαλλε ὡς πρωτοψάλτης στοὺς Ναοὺς Ἀναλήψεως Σκαραμαγκά, Ἁγίας Παρασκευῆς Καλλιπόλεως Πειραιῶς, Ἁγίου Σπυρίδωνος Πειραιῶς καὶ Ἁγίου Σπυρίδωνος Αἰγάλεω ὅπου καὶ συνεχίζει μέχρι σήμερα.

πὸ τὴν διεύθυνσή του ὡς Χοράρχου ἔχει παρουσιάσει διάφορες συναυλίες σὲ διάφορες αἴθουσες τῶν Ἀθηνῶν καὶ ἀπὸ τὸ 1991 ἔχει ἀναλάβει τὴν Χοραρχίαν τῆς χορωδίας τοῦ Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, τὴν ὁποία καὶ διευθύνει μὲ μεγάλη ἐπιτυχία μέχρι καὶ σήμερα.

χει κυκλοφορήσει σειρὰ κασσετῶν καὶ μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἐργάζεται  γιὰ τὴν ἔκδοση Μουσικῶν βιβλίων Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου καὶ Λειτουργίας καὶ τὰ ὁποῖα θὰ ἐκδώσει σύντομα.

κτὸς τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς γνωρίζει καὶ τὴν Εὐρωπαϊκὴν καὶ παίζει βιολί.  Εἶναι  ἀπόφοιτος τῆς Ἀνωτάτης Ἐμπορικῆς καὶ Βιομηχανικῆς Σχολῆς καὶ ἀπὸ ξένες γλῶσσες ὁμιλεῖ τὴν Ἀγγλικὴν καὶ Τουρκικήν.