1η Ὄκτωβρίου 2022

ΣΑΒΒΑΤΟΝ: Ἡ Ἑορτή τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνανίου καί τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ῥωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ.

 

 

Ἀπόστολος: Τοῦ Ἀποστόλου· «Ἦν τις μαθητής ἐν Δαμασκῷ...» (Πράξ. θ΄ 10-12), μετά τοῦ Προκειμένου· «Εἰς πᾶσαν τήν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτοῦ. – Οἱ οὐρανοί διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ», ζήτει τοῦτον τῇ 1ῃ Ὀκτωβρίου.

Εὐαγγέλιον: Τῆς ἡμέρας· Σαββάτου β΄ ἑβδομάδος Λουκᾶ (Λουκ. ε΄ 17-26).
 


Ἐπιστροφή