3η Ὄκτωβρίου 2022

ΔΕΥΤΕΡΑ: Τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου, Ἐπισκόπου καί πολιούχου Ἀθηνῶν. Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ρουστικοῦ καί Ἐλευθερίου.
 

 

Ἀπόστολος: Τοῦ Ἱερομάρτυρος· «Ἐν ταῖς Ἀθήναις ἐκδεχομένου αὐτούς...» (Πράξ. ιζ΄ 16-34), μετά τοῦ Προκειμένου· «Καυχήσονται ὅσιοι ἐν δόξῃ. ᾌσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν», ζήτει τοῦτον τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου.

Εὐαγγέλιον: Τῆς ἡμέρας· Δευτέρας γ΄ ἑβδομάδος Λουκᾶ (Λουκ. ς΄ 24-30).

 


Ἐπιστροφή