4η Ὄκτωβρίου 2022

ΤΡΙΤΗ: Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἱεροθέου, Ἐπισκόπου Ἀθηνῶν.

 

 

Ἀπόστολος: Τῆς ἡμέρας· Τρίτης ιζ΄ ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν (Ἐφεσ. β΄ 19-22, γ΄ 1-7).

Εὐαγγέλιον: Ὁμοίως· Τρίτης γ΄ ἑβδομάδος Λουκᾶ (Λουκ. ς΄ 37-45).

 


Ἐπιστροφή