5η Ὄκτωβρίου 2022

ΤΕΤΑΡΤΗ: Τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Χαριτίνης καί τῆς Ὁ­σίας Μητρός ἡμῶν Μεθοδίας τῆς ἐν Κιμώλῳ.

 

 

Ἀπόστολος: Τῆς ἡμέρας· Τετάρτης ιζ΄ ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν (Ἐφεσ. γ΄ 8-21).

Εὐαγγέλιον: Ὁμοίως· Τετάρτης γ΄ ἑβδομάδος Λουκᾶ (Λουκ. ς΄ 46-49, ζ΄ 1).

 


Ἐπιστροφή