7η Ὄκτωβρίου 2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Σεργίου καί Βάκχου. Πολυχρονίου Ἱερομάρτυρος. Ἰουλιανοῦ Πρεσβυτέρου, Καισαρίου καί Διακόνου, Μαρτύρων. Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου, τοῦ Ἐρημίτου.

 


 

Ἀπόστολος: Τῆς ἡμέρας· Παρασκευῆς ιζ΄ ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν (Ἐφεσ. δ΄ 17-25).

Εὐαγγέλιον: Ὁμοίως· Παρασκευῆς γ΄ ἑβδομάδος Λουκᾶ (Λουκ. ζ΄ 31-35).

 


Ἐπιστροφή