8η Ὄκτωβρίου 2022

ΣΑΒΒΑΤΟΝ: Τῆς Ὁσίας Μητρός ἡμῶν Πελαγίας καί Πελαγίας τῆς παρθένου. Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Φιλίππου, Ἐπισκόπου Γορτύνης.


 


 

Ἀπόστολος: Τῆς ἡμέρας· Σαββάτου ιζ΄ ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν (Α΄ Κορ. ιδ΄ 20-25).

Εὐαγγέλιον: Ὁμοίως· Σαββάτου γ΄ ἑβδομάδος Λουκᾶ (Λουκ. ε΄ 27-32).

 


Ἐπιστροφή