10η Ὄκτωβρίου 2022

ΔΕΥΤΕΡΑ: Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Εὐλαμπίου καί Εὐλαμπίας καί τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Θεοφίλου τοῦ Ὁμολογητοῦ. Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Πινυτοῦ, Ἐπισκόπου Κνωσοῦ.

 


 

Ἀπόστολος: Τῆς ἡμέρας· Δευτέρας ιη΄ ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν (Ἐφεσ. δ΄ 25-32).

Εὐαγγέλιον: Ὁμοίως· Δευτέρας δ΄ ἑβδομάδος Λουκᾶ (Λουκ. ζ΄ 36-50).

 


Ἐπιστροφή