13η Ὄκτωβρίου 2022

ΠΕΜΠΤΗ: Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κάρπου καί Παπύλου, ὧν τό Μαρτύριον εὑρίσκεται κάτωθεν τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Μηνᾶ Ὑψωμαθείων Κωνσταντινουπόλεως. Ἀγαθοδώρου καί Ἀγαθονίκης. Βενιαμίν Διακόνου καί τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος Χρυσῆς Μογλενῶν. Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Μελετίου τοῦ Πηγᾶ, Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας.

 

 

Ἀπόστολος: Τῆς ἡμέρας· Πέμπτης ιη΄ ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν (Ἐφεσ. ε΄ 33, ς΄ 1-9).

Εὐαγγέλιον: Ὁμοίως· Πέμπτης δ΄ ἑβδομάδος Λουκᾶ (Λουκ. θ΄ 7-11).

 


Ἐπιστροφή