14η Ὄκτωβρίου 2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου καί Κελσίου. Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Κοσμᾶ τοῦ Ποιητοῦ, τοῦ Ἁγιοπολίτου, Ἐπισκόπου Μαϊουμᾶ. Ἰγνατίου τοῦ Ἀγαλλιανοῦ, Ἀρχιεπισκόπου Μηθύμνης (Κτήτορος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Λειμῶνος). Παρασκευῆς Ὁσίας, τῆς Ἐπιβατηνῆς.
 

Ἀπόστολος: Τῆς ἡμέρας· Παρασκευῆς ιη΄ ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν (Ἐφεσ. ς΄ 18-24).

Εὐαγγέλιον: Ὁμοίως· Παρασκευῆς δ΄ ἑβδομάδος Λουκᾶ (Λουκ. θ΄ 12-18).

 


Ἐπιστροφή