17η Ὄκτωβρίου 2022

ΔΕΥΤΕΡΑ: Τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ὠσηέ, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων καί Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ τῶν ἐξ Ἀραβίας καί τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Ἀνδρέου τοῦ ἐν τῇ Κρίσει.
 

 

Ἀπόστολος: Τοῦ Προφήτου· «Ὅν θέλει ὁ Θεός ἐλεεῖ...» (Ῥωμ. θ΄ 18-33), μετά τοῦ Προκειμένου· «Σύ Ἱερεύς εἰς τόν αἰῶνα, κατά τήν τάξιν Μελχισεδέκ.  – Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου· Κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἄν θῶ τούς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου», ζήτει τοῦτον τῇ Δευτέρᾳ δ΄ ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν.

Εὐαγγέλιον: Τῆς ἡμέρας· Δευτέρας ε΄ ἑβδομάδος Λουκᾶ (Λουκ. θ΄ 18-22).

 


Ἐπιστροφή