19η Ὄκτωβρίου 2022

ΤΕΤΑΡΤΗ: Τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἰωήλ. Τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Οὐά­ρου καί τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ῥίλας.
 

 

Ἀπόστολος: Τοῦ Προφήτου· «Σταθείς ὁ Πέτρος σύν τοῖς ἔνδεκα...» (Πράξ. β΄ 14-21), μετά τοῦ Προκειμένου· «Σύ Ἱερεύς εἰς τόν αἰῶνα, κατά τήν τάξιν Μελχισεδέκ.  – Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου· Κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἄν θῶ τούς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου», ζήτει τοῦτον τῇ Τρίτῃ τῆς Διακαινησίμου.

Εὐαγγέλιον: Τῆς ἡμέρας· Τετάρτης ε΄ ἑβδομάδος Λουκᾶ (Λουκ. θ΄ 44-50).

 


Ἐπιστροφή