21η Ὄκτωβρίου 2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἱλαρίωνος τοῦ Μεγάλου καί τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Χριστοδούλου τοῦ Θαυματουργοῦ τοῦ ἐν Πάτμῳ. Θεοδότης καί Σωκράτους Μαρτύρων καί Ἰωάννου Νεομάρτυρος ἐκ Γουβῶν Μονεμβασίας. Φιλοθέου Ὁσίου.
 

 

Ἀπόστολος: Τοῦ Ὁσίου· «Ὁ σπείρων φειδομένως...» (Β΄ Κορ. θ΄ 6-11), μετά τοῦ Προκειμένου· «Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ ὁσίου αὐτοῦ. Τί ἀνταποδώσωμεν τῷ Κυρίῳ περί πάντων, ὧν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν;», ζήτει τοῦτον τῇ Κυριακῇ ιη΄ ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν.

Εὐαγγέλιον: Τῆς ἡμέρας· Παρασκευῆς ε΄ ἑβδομάδος Λουκᾶ (Λουκ. ι΄ 1-15).
 


Ἐπιστροφή