22α Ὄκτωβρίου 2022

ΣΑΒΒΑΤΟΝ: Τοῦ Ἁγίου Ἰσαποστόλου Ἀβερκίου, Ἐπισκόπου Ἱεραπόλεως, τοῦ Θαυματουργοῦ καί τῶν Ἁγίων Ἑπτά Παίδων τῶν ἐν Ἐφέσῳ.
 

 

Ἀπόστολος: Τῆς ἡμέρας· Σαββάτου ιθ΄ ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν (Α΄ Κορ. ιε΄ 58, ις΄ 1-3).

Εὐαγγέλιον: Ὁμοίως· Σαββάτου ε΄ ἑβδομάδος Λουκᾶ (Λουκ. ζ΄ 1-10).
 


Ἐπιστροφή