24η Ὄκτωβρίου 2022

ΔΕΥΤΕΡΑ: Τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἀρέθα καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ. Σεβαστιανῆς Μάρτυρος.

 

Ἀπόστολος: Τῆς ἡμέρας· Δευτέρας κ΄ ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν (Φιλιπ. β΄ 12-16).

Εὐαγγέλιον: Ὁμοίως· Δευτέρας ς΄ ἑβδομάδος Λουκᾶ (Λουκ. ι΄ 22-24).

 


Ἐπιστροφή