25η Ὄκτωβρίου 2022

ΤΡΙΤΗ: Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων καί Νοταρίων Μαρκιανοῦ καί Μαρτυρίου καί τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶς τῆς Ἐλεήμονος.

 

 

Ἀπόστολος: Τῆς ἡμέρας· Τρίτης κ΄ ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν (Φιλιπ. β΄ 16-23).

Εὐαγγέλιον: Ὁμοίως· Τρίτης ς΄ ἑβδομάδος Λουκᾶ (Λουκ. ια΄ 1-10).

 


Ἐπιστροφή