27η Ὄκτωβρίου 2022

ΠΕΜΠΤΗ: Τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Νέστορος καί τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Κυριακοῦ, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

 


Ἀπόστολος: Τῆς ἡμέρας· Πέμπτης κ΄ ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν (Φιλιπ. γ΄ 1-8).

Εὐαγγέλιον: Ὁμοίως· Πέμπτης ς΄ ἑβδομάδος Λουκᾶ (Λουκ. ια΄ 14-23).

 


Ἐπιστροφή