29η Ὄκτωβρίου 2022

ΣΑΒΒΑΤΟΝ: Τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας καί τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἀβραμίου.

 

 

Ἀκολουθία τοῦ Σαββάτου μετά τοῦ· «Ἀλληλούϊα».

Ἀπόστολος: Τῆς ἡμέρας· Σαββάτου κ΄ ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν (Β΄ Κορ. α΄ 8-11).

Εὐαγγέλιον: Ὁμοίως· Σαββάτου ς΄ ἑβδομάδος Λουκᾶ (Λουκ. η΄ 16-21).
 


Ἐπιστροφή