Σωτήριον ἔτος 2022

Τυπικὸν τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ᾽Εκκλησίας