ΜΗΝ  ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2022

Ἔχων ἡμέρας τριάκοντα.
Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 13 καί ἡ νύξ ὥρας 11.

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 


Ἐπιστροφή