ΜΗΝ  ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

Ἔχων ἡμέρας τριάκοντα.
Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 15 καί ἡ νύξ ὥρας 9.

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

 


Ἐπιστροφή