ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022

Ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν.
Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 13 καί ἡ νύξ ὥρας 11.

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


Ἐπιστροφή