ΜΗΝ NOEMBPΙΟΣ 2022

Ἔχων ἡμέρας τριάκοντα.
Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας
10 καί ἡ νύξ ὥρας 14.

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

 


Ἐπιστροφή