ΜΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν.
Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 9 καί ἡ νύξ ὥρας 15.

      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 


Ἐπιστροφή