ΜΗΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024

Ἔχων ἡμέρας τριάκοντα.
Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 15 καί ἡ νύξ ὥρας 9.

      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

 


Ἐπιστροφή