Σωτήριον ἔτος 2024

Τυπικὸν τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ᾽Εκκλησίας