ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

Ἔχων ἡμέρας τριάκοντα καί μίαν.
Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 10 καί ἡ νύξ ὥρας 14.

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

 


Ἐπιστροφή